InnoTechKrak to pierwszy formalny związek uczelni w Polsce.
Został utworzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2015 r.
InnoTechKrak tworzą trzy krakowskie Uczelnie:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Celem funkcjonowania Związku jest zwiększenie potencjału zrzeszonych Uczelni w zakresie badań naukowych i dydaktyki.
InnoTechKrak
koordynuje międzyuczelnianą współpracę naukowo-badawczą oraz współpracę z biznesem.


 

Rada Związku

Prezydium:

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis - JM Rektor AGH

prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz - JM Rektor PK

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - JM Rektor UR - Przewodniczący Związku

Członkowie:

Prorektorzy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor ds. Nauki AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy AGH
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. – Prorektor ds. Studenckich AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara  - Prorektor ds. nauki PK
dr hab. inż. Marek Stanuszek - Prorektor ds. studenckich PK
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK - Prorektor ds. kształcenia PK
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy:
prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – AGH
dr hab. Marek Rembiś – AGH
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - PK
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - UR
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek - UR

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr inż. Grzegorz Michta – AGH
dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik – PK
dr inż. Mateusz Malinowski – UR

Przedstawiciele studentów i doktorantów:
stud. Marcin Krukowski  – Przewodniczący URSS AGH
mgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas – Przedstawiciel URSD AGH

stud. Michał Kostrzewa - Przewodniczący SS PK
 mgr inż. arch. Maria Ślusarczyk - Przewodnicząca  SD PK
stud. Tymoteusz Nowicki – Przewodniczący URSS UR
mgr inż. Przemysław Klapa – Przedstawiciel  SD UR

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Zbigniew Marszałek – AGH
mgr Lidia Ponanta - PK
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej – UR

kom

Komisje

Komisja ds. Strategii i Rozwoju:

 dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK - Przewodniczący - PK
mgr inż. Leszek Bednarz
- PK
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek -  UR
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - AGH
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski - UR
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski - AGH

Komisja Regulaminowo – Statutowa:

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - Przewodniczący-UR
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw.-  AGH
dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik - PK
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Tatara - PK
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej - UR

mgr inż. Marcel Wiewióra - AGH

Komisja ds. Informatyzacji:

prof. dr hab. inż. Andrzej Pach - Przewodniczący  - AGH

dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR - UR

dr inż. Jerzy Jaworowski - PK
dr inż. Adam Kmiecik - PK

mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko - UR

dr inż. Maciej Zygmunt - AGH

Komisja ds. Studenckich:

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Przewodniczący - UR

inż. Paweł Domino - PK

stud. Roland Rychlik - AGH

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. - AGH

dr hab. inż. Marek Stanuszek - PK

mgr Michał Szanduła - UR

Komisja ds. Organizacyjnych

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Przewodniczący - AGH
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś - UR
mgr Lidia Ponanta  - PK 
mgr Tomasz Szanser - UR
mgr Maciej Zając - PK
mgr inż. Henryk Zioło - AGH

 

 

 

KONTAKT

Biuro:

Al. Mickiewicza 21/109, 31-120  Kraków

e-mail: biuro@innotechkrak.pl

tel. (12)633 13 36

 

Siedziba:

ul. Piłsudskiego 16

31-109 Kraków

 

Związek Uczelni InnoTechKrak    NIP 6762528607   REGON 366371603