InnoTechKrak z nową siedzibą w Brukseli !

 

9 listopada 2023 roku oficjalnie otworzyliśmy Biuro Związku Uczelni InnoTechKrak w Brukseli.

Nasza lokalizacja: Avenue des Nerviens 9-31, w pobliżu Parlamentu i Komisji Europejskiej. Poza Biurem dysponujemy salą do spotkań, konferencji i szkoleń.

Planujemy intensywną współpracę na szczeblu europejskim poprzez spotkania z przedstawicielami międzynarodowych Izb Gospodarczych, Eurodeputowanymi i aktywne uczestnictwo w konsultacjach dotyczących nowych projektów europejskich.

W trakcie naszego pobytu w Brukseli mieliśmy przyjemność spotkać się z Eurodeputowanym Adamem Jarubasem, aby omówić potencjalną współpracę i zaangażowanie pracowników naszych Uczelni w kluczowe projekty europejskie.

W spotkaniu wzięli udział - mgr Marcin Gałan - Kanclerz, Dyrektor ds. majątku i inwestycji URK, mgr Aleksandra Kieszkowska - starszy referent w Kancelarii Kanclerza oraz mgr inż. Krzysztof Kupiec - przedstawiciel Związku Uczelni InnoTechKrak.

 

                               Kadencja 2023-2024

Z dniem 1 września 2023 roku

przewodnictwo Związkowi Uczelni InnoTechKrak

na rok akademicki 2023/2024 obejmuje

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

w osobie JM Rektora

 dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK

Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA

Rektorzy uczelni tworzących Związek Uczelni Innotechkrak: Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie I Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki podpisali porozumienie w sprawie powołania Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA.

Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA zostało powołane na mocy Statutu Związku Uczelni InnoTechKrak. Centrum Badawcze będzie koncentrować swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku, czyli racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. W ramach prac podejmowanych przez jednostkę, realizowane będą badania z dziedziny hydrogeologii, hydrogeochemii  i gospodarki wodnej.

Prace zmierzają do zintegrowania działań umożliwiających mierzenie
i monitorowanie środowiskowego bezpieczeństwa wodnego, redukcji zanieczyszczeń, eliminacji zrzutu ścieków i minimalizacji uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska wodnego.

Więcej:

 https://tiny.pl/cx5q6

GAZETA KRAKOWSKA

https://gazetakrakowska.pl/polska-jest-zagrozona-deficytem-wody-nad-problemem-pochyla-sie-naukowcy-krakowskich-uczelni-powolano-nowe-centrum-badawcze/ar/c1-17614409

 

Wyodrębniony materiał jest też na stronie KRONIKI KRAKOWSKIEJ pod adresem: https://krakow.tvp.pl/70400957/naukowy-pakt-dla-wody

 

HELLO KRAKÓW

https://www.facebook.com/watch/?v=621244893295828&extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

 

INNE:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4865:politechnika-krakowska-agh-i-uniwersytet-rolniczy-wspolnie-na-rzecz-madrego-gospodarowania-zasobami-wodnymi&catid=49&lang=pl&Itemid=1152

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028941866169

 

IX edycja
Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS 

Pragniemy poinformować, że Przewodniczący Związku Uczelni InnoTechKrak - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK objął patronatem honorowym IX edycję Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS

Z dniem 1 września 2022 roku

przewodnictwo Związkowi Uczelni InnoTechKrak

na rok akademicki 2022/2023 objęła

Politechnika Krakowska

w osobie JM Rektora

prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza

VI Forum Green Smart City
Zaszczepmy Zielony Ład i URatujmy klimat!

Już 28 i 29 października 2021 r. odbędzie się VI edycja Forum Green Smart City. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, w tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową, a transmisja będzie prowadzona z Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. 29 listopada 46, 31-482). Na żywo zobaczymy się, więc z mniejszą liczbą uczestników, niż w poprzednich edycjach, jednakże będzie również możliwość udziału online.

Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami z zakresu Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wsi (Smart Village).

Poprzez poszczególne edycje Forum, począwszy od roku 2016, Organizatorzy Forum stworzyli przestrzeń do debaty na temat stanu jakości powietrza, a także problemu smogu i jego wpływu na zdrowie ludzi.
W następnych latach coraz więcej przestrzeni poświęcano na zagadnienia związane z nowymi technologiami, które mogą być wykorzystywane do wdrażania inicjatyw Smart City w naszych miastach, a także idei inteligentnych wsi, czyli Smart Village.

Tegoroczna edycja skupia się na działaniach, jakie zakłada Europejski Zielony Ład, które są istotne dla środowiska naturalnego, klimatu, ochrony powietrza oraz zdrowia i życia ludzi. Podczas Forum Green Smart City zostaną przedstawione innowacyjne rozwiązania w Smart City i Smart Village, dzięki którym mogą być realizowane działania polepszające jakość życia społeczeństwa, a także zwiększające troskę o środowisko. Podniesiony zostanie także temat zrównoważonego rozwoju.

REJESTRACJA: https://fgsc.urk.edu.pl/rejestracja.html

Zapraszamy do udziału!

 

Z dniem 1 września 2021 roku

przewodnictwo Związkowi Uczelni InnoTechKrak

na rok akademicki 2021/2022 objęła

Akademia Górniczo-Hutnicza

w osobie JM Rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa

 

Z dniem 1 września 2020 roku

przewodnictwo Związkowi Uczelni InnoTechKrak

na rok akademicki 2020/2021 objął

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

w osobie JM Rektora dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR

Akabemia Górniczo-Hutnicza przewodniczy Związkowi Uczelni InnoTechKrak

W dniu 27 czerwca 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się kolejne spotkanie Rady ZU ITK. Było to drugie i zarazem ostatnie posiedzenie Rady pod przewodnictwem Rektor AGH prof. dr. hab. inż.  Tadeusza Słomki. Od dnia 
1 września 2019 r. po raz drugi przewodnictwo Związkowi obejmie Politechnika Krakowskaw osobie Rektora prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora.

Akabemia Górniczo-Hutnicza przewodniczy Związkowi Uczelni InnoTechKrak

W roku akademickim 2018/2019 przewodnictwo Związkowi Uczelni InnoTechKrak obejmie Akademia Górniczo-Hutnicza w osobie Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki. Spotkanie Rady ZU ITK pod przewodnictwem AGH odbyło się 11 grudnia 2018 r.

Spotkanie
Rady Związku Uczelni InnoTechKrak

W dniu 26 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Rolniczym odbyło się kolejne spotkanie Rady ZU ITK. Było to drugie i zarazem ostatnie posiedzenie Rady pod przewodnictwem Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. inż.  Włodzimierza Sady. Od dnia 1 września 2018 r. po raz drugi przewodnictwo Związkowi obejmie Akademia Górniczo-Hutnicza w osobie Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki.

Pierwsze drużynowe Mistrzostwa InnoTechKrak w strzelectwie sportowym

12 maja 2018 r w Krynicy Zdroju odbyły się I Mistrzostwa Związku Uczelni
"InnoTechKrak” w strzelectwie sportowym. Sześcio osobowe zespoły reprezentujące Uniwersytet Rolniczy , Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo Hutniczą rywalizowały o tytuł najlepszej drużyny w wieloboju strzeleckim składającym się z 4 konkurencji:

- oś rogacza / strzelanie ze sztucera z celownikiem optycznym z odległości 100 m do tarczy z    sylwetką rogacza /

- oś zająca / strzelanie ze sztucera z odległości 30 m do ruchomej makiety zająca /

- oś trap / strzelanie ze sztucera do ruchomych rzutków /

- oś pistolet / 9 mm strzał do tarczy z odległości 25 m /

Kolejność końcowa zawodów

I miejsce   – UR / 572 pkt /

II miejsce  - AGH /439 pkt /

III miejsce - PK / 429 pkt /

             Okazałe puchary, upominki i statuetkę najlepszego strzelca turnieju, którym okazał się pracownik Wydziału Leśnego dr inż. Marek Wajdzik / 124 pkt /, przy dźwiękach sygnalistów myśliwskich z zespołu ,, Hagart ”,wręczyli JM  Rektor  Uniwersytetu  Rolniczego  prof. dr  hab. Inż.  Włodzimierz  Sady
i JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.  

CEECHE 2018: Environmental and Health Issues in Fast Changing Economies
10-14 czerwca 2018, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,
al. 29 Listopada 46 Kraków

Związek Uczelni InnoTechKrak serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję organizowaną przez Akademie Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy oraz Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska oraz Superfundusz Kongresu Amerykańskiego.

CEECHE to cykliczna międzynarodowa konferencja dedykowana Europie Centralnej i Wschodniej: Central and Eastern European Conference on Health and the Environment.

Wszelkie informacje dostępne na stronie ceeche2018.urk.edu.pl

Drugie drużynowe Mistrzostwa InnoTechKrak w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

W dniach od 21 marca do 24 marca 2018r. po raz kolejny zostały  rozegrane  Mistrzostwa   Politechniki    Krakowskiej  w   narciarstwie    alpejskim i snowboardzie, w ramach których po raz drugi odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Związku Uczelni „InnoTechKrak” Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego i Politechniki Krakowskiej. W tym roku puchar przewodniczącego Związku Uczelni InnoTechKrak zdobyi przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej. Gratulujemy!

Uniwersytet Rolniczy przewodniczy InnoTechKrak

W roku akademickim 2017-2018 Radzie Związku Uczelni InnoTechKrakprzewodniczy Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 11 grudnia 2017 r.  na Uniwersytecie Rolniczym.

Drużynowe Mistrzostwa InnoTechKrak

W dniach 29.03 – 1.04.2017 r. w Zakopanem odbyły się Mistrzostw Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Podczas mistrzostw po raz pierwszy zorganizowaliśmy dodatkową konkurencję - Drużynowe Mistrzostwa Związku Uczelni InnoTechKrak, na które zaproszono pracowników i studentów AGH oraz UR. W atmosferze sportowej rywalizacji nasze środowiska integrowały się, a puchar przewodniczącego InnoTechKrak zdobyli koledzy z Uniwersytetu Rolniczego.

Politechnika Krakowska przewodniczy InnoTechKrak

Inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku Uczelni InnoTechKrak odbyło się 12 grudnia 2016 r.  na Politechnice Krakowskiej. W bieżącym roku akademickim Radzie przewodniczy rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

MNiSW: Pierwszy formalny związek uczelni w Polsce

Trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły związek uczelni. To pierwszy taki formalny związek uczelni w naszym kraju. Współpraca pozwoli na wzbogacenie oferty dydaktycznej, usprawni zarządzanie uczelniami, ułatwi pozyskiwanie grantów i podniesie jakość prowadzonych badań.

KONTAKT

Biuro:

Al. Mickiewicza 21/109, 31-120  Kraków

e-mail: biuro@innotechkrak.pl

tel. (12)633 13 36

 

Siedziba:

ul. Piłsudskiego 16

31-109 Kraków

 

Związek Uczelni InnoTechKrak    NIP 6762528607   REGON 366371603 

Rada Związku

Prezydium:

Przewodniczący - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prektor Uniwersytetu Rolniczego 

prof. dr hab. inz. Andrzej Szarata -  Rektora Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis - JM Rektor AGH

Członkowie:

Prorektorzy:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak - Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Prorektor ds. Ogólnych URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prorektor ds.  Współpracy z Zagranicą URK
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - Prorektor ds. Kształcenia URK

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń –Prorektor ds. Nauki AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Prorektor ds. Studenckich AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko – Prorektor ds. Ogólnych AGH

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Prorektor ds. Nauki PK
dr inż. Marek Bauer-  Prorektor ds. studenckich PK
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK-  
Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą PK

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy:

dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK - URK
dr. hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK – URK

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata – AGH
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH – AGH
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - PK

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr inż. Mateusz Malinowski – URK

dr inż. Mikołaj Skowron – AGH
dr inż. Szymon Seręga – PK

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

stud. Anna Babicz – Przedstawiciel URSS URK
mgr inż. Wojciech Krawczyk – Przedstawiciel  SD URK

stud. Jakub Śliwiński  – Przedstawiciel SS AGH
mgr inż. Adam Zwoliński – Przedstawiciel SD AGH

stud. Marta Tyrka - Przedstawiciel SS PK
mgr inż. Wiktoria Tomal - Przedstawiciel  SD PK

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej – URK

mgr Przemysław Olszewski – AGH
mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec - PK