InnoTechKrak
to pierwszy formalny związek uczelni
w Polsce.

 

Został utworzony decyzją
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2015 r.
InnoTechKrak tworzą trzy krakowskie Uczelnie:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Celem funkcjonowania Związku jest zwiększenie potencjału zrzeszonych Uczelni w zakresie badań naukowych i dydaktyki.
InnoTechKrak
koordynuje międzyuczelnianą współpracę naukowo-badawczą oraz współpracę z biznesem.

 

KONTAKT

Biuro:

Al. Mickiewicza 21/109, 31-120  Kraków

e-mail: biuro@innotechkrak.pl

tel. (12)633 13 36

 

Siedziba:

ul. Piłsudskiego 16

31-109 Kraków

 

Dane mapy ©2024 Google
Dane mapy ©2024 Google

Związek Uczelni InnoTechKrak    NIP 6762528607   REGON 366371603 

Rada Związku

Prezydium:

Przewodniczący - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - Prektor Uniwersytetu Rolniczego 

prof. dr hab. inz. Andrzej Szarata -  Rektora Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis - JM Rektor AGH

Członkowie:

Prorektorzy:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak - Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk - Prorektor ds. Ogólnych URK

prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prorektor ds.  Współpracy z Zagranicą URK
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - Prorektor ds. Kształcenia URK

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń –Prorektor ds. Nauki AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH
prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Prorektor ds. Studenckich AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko – Prorektor ds. Ogólnych AGH

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Prorektor ds. Nauki PK
dr inż. Marek Bauer-  Prorektor ds. studenckich PK
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK-  
Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą PK

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy:

dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK - URK
dr. hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK – URK

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata – AGH
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH – AGH
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - PK

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr inż. Mateusz Malinowski – URK

dr inż. Mikołaj Skowron – AGH
dr inż. Szymon Seręga – PK

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

stud. Anna Babicz – Przedstawiciel URSS URK
mgr inż. Wojciech Krawczyk – Przedstawiciel  SD URK

stud. Jakub Śliwiński  – Przedstawiciel SS AGH
mgr inż. Adam Zwoliński – Przedstawiciel SD AGH

stud. Mateusz Dąbrowski - Przedstawiciel SS PK
mgr inż. Szymon Nachman - Przedstawiciel  SD PK

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej – URK

mgr Przemysław Olszewski – AGH
mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec - PK